HVILLUM

ALT I ENTREPRENØRARBEJDE - NEDBRYDNINGSARBEJDE - GRAVEARBEJDE - NEDRIVNING - BETONKNUSNING - KLOAKARBEJDE

    


HVILLUM


Betonknusning  - Nedbrydning - Gravearbejde - Jordflytning - Dræn & kloak - Planering - Materialer - Maskiner - Kontakt - Om os


 

ALT I ENTREPRENØRARBEJDE OG NEDBRYDNING
.... de mest almindelige materialer vi arbejder med er

 
Beton      - fra fundamenter, bygninger, stalde, moler, vejbroer m.m.

Tegl        - fra bygninger, stalde, villaer m.m.

Mursten   - fra stalde, villaer, fabriksbygninger, fyld m.m.

Asfalt      - fra vejanlæg, havnemoler, kajanlæg, vejbroer m.m.
Natursten - fra belægningsområder, staldbygninger, fundamenter, naturområder

Jord        - fra udgravninger, nybygning, byggemodning, kloakering, naturområder, lydvolde

Vi arbejder ofte i forbindelse med nedbrydning og fjernelse af:

Betonfundamenter
Fundamenter af andre materialer
Vindmøllefundamenter
Vejbroer
Bygningskonstruktioner
Parkeringspladser
Fabriksbygninger og industribygninger
Etablering af søer og vandhuller
Nedbrydning af kajer og moler
Grave- og nedbrydningsarbejde på  havnearealer
Etablering og tilkørsel i forbindelse med kaj og mole anlæg

Eksempler på arbejder:

Parkeringspladser

Forberedelser til nybygning

Klargøring af parceller ved udstykning

Etablering af søer og vandhuller
Etabelring af volde, støjvolde, støjafskærmning m.v.

Nedbrydning og knusning af fundamenter og bygningskonstruktioner.
- f.eks. huse, vindmøllefundamenter, industribygninger, asfaltarealer mm

Sortering:

Oftest foretager vi efter aftale en vis sortering af materialet i f.eks. træ og genbrugelige bygningsdele, samt sten, 
tegl og beton. Vi sorterer løbende med maskinerne efterhånden som nedbrydningen skrider frem og vi kører det 
aftalte materiale bort - og lader f.eks. eventuelle bygningsdele og træmaterialer til genbrug blive. Sortering og 
bortkørsel aftales naturligvis forud.

Steder:

Parkeringspladser
Nybygning
-  Udstykning
-  Knusning
-  Nedrivning
-  Kloakarbejde
-  Drænarbejde
-  Opbrydning af asfalt
-  Knusning af tegl 
-  Tromling
-  Planering
og meget, meget mere ......

Ring og få et tilbud på din opgave

KONTAKT OS:

HVILLUM
Kirkevej 29

5771 Kirkeby
Tlf.        6226 1198
Mobil:   2023 1194
Fax       6226 1198
E-mail: hvillum@mail.dk HVILLUM


VI ARBEJDER PÅ FYN - JYLLAND - SJÆLLAND
Tlf. 62 26 11 98 - Mobil: 20 23 11 94 - E-mail: hvillum@mail.dk
- Fax 62 26 11 98
Kirkevej 29 - 5771 Kirkeby, Stenstrup - Fyn - CVR: 26964865